Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Австрия
37 народни представители към дата
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
АНДРИАН ИВАНОВ РАЙКОВ
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МАЛЕШКОВА
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА
ДОРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА СТАНЕВА-МИЛКОВА
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ
ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ
РОСЕН ЖИВКОВ ИВАНОВ
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ