Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Албания
11 народни представители към дата
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
СТАНИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА
ТОМА ЛЮБОМИРОВ БИКОВ
ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ