Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Литва
5 народни представители към дата
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ФИКИРЛИЙСКА
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА