Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Дания
0 народни представители към дата
ТОДОР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ
АРИФ САМИ АГУШ
БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
КРИСТИЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ХРИСТОВА
МИТХАТ МЕХМЕД ТАБАКОВ
НЕДЯЛКО ЖИВКОВ СЛАВОВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН