Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Либия
0 народни представители към дата
СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ЯЗОВ
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ СТОЙКОВ
АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ
СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ