Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно причините довели до сблъсъците и безредиците в с. Катуница и нарушаването на обществения ред в цялата страна
Дата 27/09/2011
Входящ номер 154-07-116
Адресат Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването