Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно позицията на българското правителство за участието на Република България в Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и валутен съюз
Дата 24/01/2012
Входящ номер 254-07-11
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Статус оттеглено
Дата на провеждане
Текст на изслушването