Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно критерии за разпределяне на средствата по програма "Изграждане и ремонт на многофункционални спортни площадки в общински центрове и покрити плувни басейни в тях"
Дата 15/04/2014
Входящ номер 454-07-41
Адресат Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването