Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно Критерии за разпределение на средствата по програма "Изграждане и ремонт на многофункционални спортни площадки в общински центрове и покривни плувни басейни в тях
Дата 30/04/2014
Входящ номер 454-07-47
Адресат Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването