Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
Закон за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация 27/09/2019 79/2019
Закон за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия 26/09/2019 79/2019
Закон за публичните предприятия 26/09/2019 79/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 25/09/2019 79/2019
Закон за ратифициране на Анекс към Рамковото споразумение за Проект "Традуки" относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа и присъединяването на Министерството на културата на Република България към проекта за периода 1 януари 2019 г. - 31 декември 2020 г., подписан от българската страна на 14 декември 2018 г. в София 20/09/2019 76/2019
Закон за ратифициране на Споразумението между Европейската инвестиционна банка и правителството на Република България за вноска във Фонда на Инициативата за икономическа устойчивост 18/09/2019 76/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча 12/09/2019 74/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения 12/09/2019 74/2019
Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни 11/09/2019 74/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване 05/09/2019 71/2019