Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
Закон за социалните услуги 07/03/2019 24/2019
Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. 28/02/2019 22/2019
Закон за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) - Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София 22/02/2019 20/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт 22/02/2019 20/2019
Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. 21/02/2019 20/2019
Закон за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония 20/02/2019 18/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни 20/02/2019 17/2019
Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 г., подписано на 21 декември 2018 г. 14/02/2019 18/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси 13/02/2019 17/2019
Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 07/02/2019 16/2019