Исторически бележки

Библиотеката е основана след Учредителното народно събрание в 1879 г. След Съединението, 1885 г. към нея се присъединява библиотеката на Източнорумелийския постоянен комитет в Пловдив.

 „…Д-р Брадел[зам.-председател на Народното събрание]: Въпросът за архива и за оригинала на Конституцията е, според мене, един въпрос частен, който влиза в един по общ въпрос. Народното събрание би трябвало да има както свой архив, така и своя библиотека. Защото трябва да има и книги за да може всякой депутат, когато се явяват въпроси, да изучи разните предмети, които се явяват…”
        Из „Дневник (стенографический) на II-то обикновено Народно събрание, XVIII заседание, четвъртък , 24 април 1880 год.”


Читателски състав:

Парламентарната библиотека отговаря за информационното и библиотечно осигуряване на народните представители, парламентарните групи и ръководството на Народното събрание.
По въпроси, свързани с парламентарната дейност предоставя информация на публични институции, научни работници и граждани.

Фондове:

Библиотеката  притежава над 350 хил. тома книги и периодични издания.
Областите в комплектуването на библиотечните фондове са: политика, право, история, икономика, социални науки и др. , съобразени с нуждите на информационното осигуряване на народните представители и парламентарните служители.
Библиотеката притежава документални колекции от копия на законодателните актове от 1990 г. насам
Към Парламентарната библиотека функционира Студентска програма за законодателни проучвания

Услуги:
  • Онлайн каталог
  • Заемане и читални:
В двете сгради на Народното събрание функционират заемни служби и
читални на библиотеката.

Начини за ползване на библиотечно-информационните услуги:  
  • в заемните служби
  • по телефона
  • чрез електронна поща
Публикации:

Бюлетин „Нови книги” – информация за новите книги, постъпили в библиотечния фонд през предходния месец