Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Обръщение на Георги Пирински по повод началото на новата учебна година
15/09/2006

ОБРЪЩЕНИЕ НА ГЕОРГИ ПИРИНСКИ ПО ПОВОД НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

При откриването на пленарното заседание днес, 15 септември 2006 г., председателят на Народното събрание Георги Пирински направи обръщение по повод началото на новата учебна година.

В обръщението се казва:

“Петнадесети септември, първият ден на новата учебна година, неизменно събира най-светлите надежди и очаквания на цялото българско общество. Наред с това първият учебен ден на тази 2006 г. има и свой особен смисъл и значение. Днес българското училище е изправено пред нови, в много отношения непознати предизвикателства. То е призвано да формира личности с будно гражданско и национално самосъзнание и едновременно с това да подготвя младите хора за успешна реализация във висококонкурентната среда на Европейския съюз и глобалния свят.

През месец юни тази година Народното събрание прие Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка - за първи път върховният орган на държавната власт приема документ, определящ основните насоки за цялостното развитие на българското образование през следващото десетилетие. Определящата цел на програмата е да се гарантира равен достъп на всички български деца до качествено образование.

Осъществяването на тази амбициозна, но жизнено необходима програма трябва да ангажира всички - и държавни институции, и родители, и структурите на гражданското общество.

Длъжни сме обаче да откроим и подкрепим ключовата роля на учителя. На добрите български учители дължим много - и обществено признание, и условия за развитие, и достойно възнаграждение на труда им.

Но нека днес, на тази дата, преди всичко пожелаем “На добър час!" на децата, които за първи път прекрачват прага на училищната сграда, на всички ученици, които през тази учебна година ще придобиват нови знания, ще осмислят заобикалящия ги свят и които са бъдещето на България.”

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини