Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
28/09/2006
1. Закон за ратифициране на Споразумението за изм. и доп. на Споразумението за петгодишна програма за сътрудничество в развитието 2002 - 2006 между правителството на Република България и правителството на Република Гърция.

2. Закон за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Корея за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.

3. На първо четене законопроекта за държавните помощи.

4. Решение по Годишния доклад на Комисията за борба с корупцията.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини