Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини

04/10/2006
1. Закон за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание член К.3. от Договора за Европейския съюз, за използване на информационните технологии за митнически цели и протоколите към нея.

2. Закон за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание член К.3. от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации.

3. На първо четене законопроекта за медицинските изделия.

4. Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

5. Решение за изменение и допълнение на Решението за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2005 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Търсене
Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини