Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини

04/10/2006
1. Закон за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание член К.3. от Договора за Европейския съюз, за използване на информационните технологии за митнически цели и протоколите към нея.

2. Закон за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание член К.3. от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации.

3. На първо четене законопроекта за медицинските изделия.

4. Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

5. Решение за изменение и допълнение на Решението за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2005 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на председател, заместник-председател и членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

    Последни новини