Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът ратифицира Конвенцията от Договора за ЕС за използване на информационните технологии за митнически цели
04/10/2006

Парламентът ратифицира Конвенцията от Договора за ЕС за използване на информационните технологии за митнически цели
4  октомври 2006 г.

На заседанието си на 4 октомври 2006 г. Народното събрание ратифицира Конвенцията, съставена на основание член К.3. от Договора за Европейския съюз, за използване на информационните технологии за митнически цели и протоколите към нея. Подписаната през 1995 г. конвенция предвижда митническите администрации на страните-членки на ЕС да създадат и поддържат обща автоматизирана информационна система за митнически цели. Системата е интегрирана в Информационната система за борба с измамата и е в действие от 2003 г.

Парламентът ратифицира и Конвенцията, съставена на основание член К.3. от Договора за ЕС, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации. Тя цели предотвратяване и разкриване на нарушения на националното митническо законодателство и разследване и наказване на нарушения на митническите разпоредби на общностно и национално ниво.

Народното събрание прие на второ четене законопроекта срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

Парламентът удължи срока на действие на Комисията за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2005 г. с един месец - до 31 октомври т. г. Народните представители избраха Емил Евлогиев - дипломиран експерт-счетоводител за член на комисията.

Народното събрание прие на първо четене законопроекта за медицинските изделия. Законопроектът ще осигури въвеждане в българското законодателство на европейското право в областта на медицинските изделия, а именно директивите, включени в групата на т.нар. "Директиви от Нов подход". С приемането му ще се отговори на критиките в мониторинговия доклад на Европейската комисия по глава "Свободно движение на стоки" относно транспонирането на acquis за медицинските изделия, пише в мотивите на вносителя.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на председател, заместник-председател и членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

    Последни новини