Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Подготвят два проектодоговора за насърчаване и защита на инвестициите и за избягване на двойното данъчно облагане, стана ясно на срещата м
16/01/2003
ПОДГОТВЯТ ДВА ПРОЕКТОДОГОВОРА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, СТАНА ЯСНО НА СРЕЩАТА МЕЖДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ И МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА АНТАНАС ВАЛИОНИСДиалогът между България и Литва не е достатъчно активен, въпреки добрите политически отношения, подчерта на срещата проф. Герджиков. Търговско-икономическите контакти също не са на необходимото ниво, твърде нисък е и стокообменът, а потенциалът за развитие е много по-голям, заяви председателят на българския парламент. Затова се надявам да динамизираме нашите двустранни отношения в сферата на политиката, търговията и икономиката, допълни той. Договорено беше да се разшири правната база за развитието на двустранното сътрудничество. Проф. Герджиков подчерта, че се подготвят два проектодоговора за насърчаване и защита на инвестициите и за избягване на двойното данъчно облагане. Приемането на тези договори ще даде тласък на нашите търговско-икономически отношения, допълни той.
Министърът на външните работи на Република Литва Антанас Валионис предложи като начало да се засилят контактите между министрите на икономиката. Той изрази надежда министърът на икономиката на Литва да посети България заедно с водещи бизнесмени. Едновременно с това е необходимо да се развиват и контактите на парламентарно ниво, допълни той.
Литва ще продължи да развива нови инициативи в рамките на Вилнюската група и ще работи до момента, в който нашите страни станат пълноправни членки на НАТО през следващата година, заяви г-н Валионис. В тази връзка председателят на парламента на Литва отправя покана към председателите на парламентите на страните от Вилнюската група да се срещнат във Вилнюс на 25 май тази година. Проф. Герджиков увери, че България отдава много голямо значение на ролята на Вилнюската група.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини