Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие промени в Закона за здравното осигуряване
24/01/2007
Народното събрание прие промени в Закона за здравното осигуряване

На заседанието си на 24 януари 2007 г. Народното събрание прие на първо и второ четене промени в Закона за здравното осигуряване. Според поправките, за 2007 г., считано от 1 януари, ще се прилагат правилата на Националния рамков договор за 2006 г., свързани с условията и реда за оказване на видовете медицинска помощ, заплащана от Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/.

Парламентът ратифицира единодушно Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за презграничния трафик на лица, транспортни средства, оборудване и материали в процеса на строителството и въвеждането в експлоатация на нов комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав при Видин-Калафат.

Парламентът ратифицира разпоредба от Европейската социална харта /ревизирана/, която предвижда задължение за договарящите държави да осигурят платен годишен отпуск в размер на най-малко четири седмици. Народното събрание ратифицира Конвенция от 26 юли 1995 г. за защитата на финансовите интереси на Европейските общности и протоколите към нея, насочени към обединяване на усилията на страните-членки за защита срещу финансовите измами, засягащи ЕС, и за целите на наказателното преследване.

Парламентът ратифицира днес Споразумение между България и Япония за приемане на безвъзмездна помощ за културата.

Народното събрание ратифицира и още едно Споразумение с Япония - за разширение на пристанище Бургас между Задграничния фонд за икономическо сътрудничество на Япония и България. Ратификацията се налага заради трансформирането на Задграничния фонд за икономическо сътрудничество в Банка за международно сътрудничество, Япония.

Парламентът ратифицира и Споразумението между България и Европол. С него се урежда възможният преходен период между членството на България в Европейския съюз и членството в Европейската агенция на полицията. Споразумението ще влезе в сила от датата, на която българската страна уведоми Европол за изпълнението на вътрешноправните изисквания за влизането му в сила.

Парламентът ратифицира Протокола за внасяне на изменения в Договора между правителствата на Република България и на Република Казахстан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.

Ратифицирано беше и Международното споразумение по кафето от 2001 г. и на Международното споразумение по какаото от 2001 г . .
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини