Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие Декларация във връзка с отбелязването на 1100 г. от кончината на княз Борис I Михаил
02/05/2007
На 2 май 2007 г. Народното събрание прие Декларация във връзка с отбелязването на 1100 години от кончината на княз Борис I Михаил. Документът гласи:

ДЕКЛАРАЦИЯ

На 40-то Народно събрание във връзка с отбелязването на 1100 годишни от кончината на княз Борис I Михаил

Четиридесетото Народно събрание на Република България,

- като отбелязва, че на 2 май 2007 г. се навършват 1100 години от успението на Св. Цар Борис I Михаил, покръстител български;

- като припомня, че приемайки християнството през 864 г., този български владетел обединява народа си чрез обща религия и очертава неговия духовен път и държавното единство на България през столетията;

- като посочва, че възприемайки духовната същност на християнството, той намира вярната посока за културно и политическо развитие на държавата, посредством единна религия, закони, писменост и книжнина за българския народ;

- като подчертава, че неговата държавническа далновидност, прозорливост и дипломация изграждат фундамента на единната българска народност и я поставят редом и в равноправие с най-напредналите народи в своето време;

- като отчита, че приемайки учениците на Св. Св. Кирил и Методий в България през 886 г. и като основава книжовни школи в Плиска, Велики Преслав и Охрид той осигурява на българския народ писменост на роден език, с което предпоставя културното му развитие и утвърждава духовната независимост на българската държава, а по-късно и на други славянски народи;

- позовавайки се на вековната традиция за почит към паметта на строителите на българската държавност, просвета и култура, подчертавайки верността си към общочовешките ценности и оценявайки приноса на княз Борис I Михаил към развитието на европейската цивилизация,

Декларира:

1. С почит се прекланя пред живота и делото на покръстителя и обединителя на българския народ, на спасителя и разпространителя на славянската писменост и радетеля за политическа, религиозна и културна независимост на България княз Борис I Михаил.

2. Високо цени ролята на княз Борис I Михаил за единението на българския род чрез неговото духовно и политическо обединение, за развитието на законодателството и утвърждаването на държавността в България.

3. Отчита приноса на княз Борис I Михаил в установяването на стабилни политически позиции на България в Средновековна Европа, изградили нейния авторитет и допринесли за развитието на европейската цивилизация.

4. Подкрепя и приветства инициативите за отбелязване на знаменателни годишнини, свързани с българската история, в духа на опазване на духовната идентичност на България в рамките на културното многообразие на Обединена Европа и света.

5. Призовава българския народ и общността на цивилизованите народи, с достойно за делото им почитание, да тачат паметта на всички бележити личности, допринесли за умиротворяването, прогласяването на ценностите на духовността и добруването на народите, независимо от тяхната раса,език и религия.


Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини