Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие Декларация по случай Деня на Европа – 9 май
09/05/2007

Народното събрание прие Декларация по случай Деня на Европа – 9 май

9 май 2007 г.

Народното събрание прие на 9 май 2007 г. Декларация по случай Деня на Европа – 9 май, отбелязван за пръв път след присъединяването на България към Европейския съюз.

Текстът на Декларацията гласи:

„Отбелязвайки Деня на Европа за първи път след присъединяването на България към Европейския съюз,
Четиридесетото Народно събрание на Република България

ДЕКЛАРИРА:

1. България  и  нейният  парламент,  като  част от единното европейско семейство, честват 9 май с чувство на удовлетворение от изминатия път в процеса на присъединяване към Европейския съюз.

2. Идеята за  Европа,  въплъщаваща надеждата за мир и разбирателство, която се осъществява чрез обединението в рамките на Европейския съюз, е жизнена и действена. Тя получи нова сила след преодоляването на разделението на Европа и разширяването на Съюза.

3. Своята решимост да продължи да работи за изграждането на Европа като общност на мир и свобода, демокрация и върховенство на закона, на взаимно уважение и споделена отговорност, благоденствие и сигурност, на толерантност и съпричастност, справедливост и солидарност.

4. Изразява готовност да даде своя принос за по-нататъшното изграждане на общия европейски дом.

5. Призовава политическите сили да насочат предизборната кампания към проблемите на България в обединена Европа, а гражданите - да участват активно в първите избори за български представители в Европейския парламент.”

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини