Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Първото цялостно цветно фототипно издание на илюстрирания среднобългарски превод на Манасиевата хроника ще бъде представено в Народното събрание
10/05/2007

Първото цялостно цветно фототипно издание на илюстрирания среднобългарски превод на Манасиевата хроника ще бъде представено в Народното събрание

11 май 2007 г.

На 11 май 2007 г., в деня на Св. Св. Кирил и Методий – покровители на Европа, в Народното събрание ще бъде представено първото цялостно цветно фототипно издание на илюстрирания среднобългарски превод на Хрониката на византийския писател Константин Манасий. Премиерата на уникалното издание ще се състои в 10.30 часа в зала „Изток” на парламента в присъствието на Председателя на Народното събрание г-н Георги Пирински.

Изданието е осъществено със съдействието на Ватиканската апостолическа библиотека и лично на нейния префект Дон Рафаеле Фарина, както и на издателска къща „МИЛИТОС” - Атина. То е придружено от том с анализ на илюстративния цикъл от проф. Аксиния Джурова и представяне на среднобългарския превод от ст.н.с. Вася Велинова. Научните консултанти на проекта проф. Агамемнон Целикас и проф. Петер Шрайнер, президент на Международната асоциация за византийски изследвания, ще вземат участие в представянето. Сред поканените са Апостолическият нунций монсиньор Джузепе Леанца, посланикът на Гърция г-жа Данаи-Магдалини Куманаку, представител на Св. Синод на Българската православна църква, представители на научните и академични среди.

Фототипното издание на Манасиевата хроника е част от съвместната програма между Ватиканската апостолическа библиотека и България за проучване на славянското ръкописно наследство във фондовете на библиотеката. Досега в рамките на тази програма бяха публикувани фототипно Асеманиевото изборно евангелие (глаголически старобългарски паметник от края на Х и началото на ХІ век); Ватиканският палимпсест (най-старото кирилско изборно евангелие  в гръцки ръкопис Vat.Gr. 2502) и Опис на славянските ръкописи във Ватиканската апостолическа библиотека.

Илюстрираният препис на прочутата Манасиева хроника е поръчан през 1344 – 45 г. от българския цар Иван Александър. Пергаментният кодекс, съхраняван днес във Ватиканската апостолическа библиотека, съдържа 69 миниатюри, много от които на цяла страница представят важни събития от българската история. Въпреки че са запазени 117 гръцки преписа на творбата, той е единственият в света илюстриран препис на Хрониката. Фототипното издание на Манасиевата хроника за първи път възпроизвежда в цвят целия ръкопис.

Представянето на тома е част от програмата на Центъра за слявяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев” за отбелязване на 100-годишнината от рождението на един от най-известните в цял свят български учен.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини