Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
28/03/2003
ДЕКЛАРАЦИЯ

НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Тридесет и деветото Народно събрание на Република България,

Като приветства подписването от постоянните представители на страните-членки в Съвета на НАТО на 26 март 2003 г. в Брюксел на Протоколите за присъединяване на седемте поканени държави към Северноатлантическия договор;

Като оценява ключовото значение на това събитие за реализиране на стратегическия външнополитически приоритет на Република България за членство в Алианса;

Като приема подписването на Протокола за присъединяване на Република България към Северноатлантическия договор за резултат от провежданата последователна външна политика от 1990 г. насам. Тази политика намери красноречив израз в българското участие в коалицията във връзка с кризата в Персийския залив през 1990 г. и подкрепата ни за операция "Пустинна буря", както и в действията на страната като фактически съюзник на НАТО по време на Косовската криза през 1999 г. След терористичните атаки срещу САЩ на 11 септември 2001 г. нейно категорично продължение бе активното включване на България в глобалната коалиция за борба срещу международния тероризъм - участието ни в ИСАФ в Афгатистан, както и усилията на българската държава за разрешаване на Иракската криза;

Като изразява най-дълбокото си съжаление, че след 13-годишни усилия на международната общност, включително в рамките на ООН, ЕС и НАТО, и след 16 резолюции на Съвета за сигурност, бяха изчерпани всички възможни мирни средства за разрешаване на тази криза и се наложи употреба на сила, на основата на резолюции 678, 687 и 1441 на Съвета за сигурност, във връзка с Глава VII от Устава на ООН;

Като одобрява напълно политиката на България в защита на националните интереси, изразена в Декларацията на Народното събрание от 21 септември 2001 г., във връзка с борбата срещу тероризма, Решението на Народното събрание от 7 февруари 2003 г. по кризата около Ирак, което определи рамките за участие на България в Коалицията по разоръжаването на Ирак от оръжия за масово унищожение, съгласно резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, и действията на правителството в изпълнението на посочените ангажименти;

Като изразява надежда за бързо разрешаване на кризата с минимални човешки жертви и разрушения, което ще открие пътя към мирното демократично бъдеще и благоденствие на Ирак и неговия народ;

Като приема подписването на Присъединителните протоколи като важна стъпка по пътя на присъединяването към НАТО и като сериозен успех на страната, което отразява нейните постижения във вътрешен и международен план и в подготовката за членство

ДЕКЛАРИРА:


1. Готовност на Република България да довърши реформите, необходими за пълноправно членство в НАТО.

2. Готовност да сътрудничим с 19-те парламента на страните-членки на НАТО за по-бърза ратификация и приемане на 7-те нови .страни-членки.

3. Увереност в бъдещата роля на разширения НАТО като гарант за глобалната сигурност и световния мир.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини