Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие решение за създаване на анкетна комисия за инцидента във влака София – Кардам на 28 февруари 2008 г.
06/03/2008

Парламентът прие решение за създаване на анкетна комисия за инцидента във влака София – Кардам на 28 февруари 2008 г.

6 март 2008 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 6 март 2008 г. решение за създаване на временна анкетна комисия, която да проучи обстоятелствата за трагичния инцидент във влака София - Кардам на 28 февруари и нормативната уредба, свързана с безопасността на железопътния транспорт. Комисията се състои от 14 народни представители – четирима от ПГ на Коалиция за България, по двама от НДСВ и ДПС, по един от БНД, ОДС, ДСБ, БНС, "Атака" и един независим народен представител. Комисията ще работи два месеца и няма да се занимава с факти, които са предмет на съдебната власт. За председател на  временната анкетна комисия беше избран Камен Костадинов от ПГ на ДПС.

В началото на пленарното заседание министърът на транспорта Петър Мутафчиев запозна депутатите с хронологията на събитията, действията на институциите и мерките, които ще предприеме транспортното министерство във връзка с пожара във влака София-Кардам на 28 февруари.

Парламентът прие на първо четене и промени в Закона за народната просвета, внесени от Министерския съвет. Те предвиждат учителите да не могат да предоставят образователни услуги срещу заплащане, ако има конфликт на интереси. В началото на всяка учебна година преподавателите ще трябва да подават писмена декларация до директора на училището дали през предходната година са давали частни уроци. Ако декларацията е с невярно съдържание или изобщо не е подадена, ще бъде налагано дисциплинарно наказание. В проекта е записано също държавните зрелостни изпити да се полагат при спазване на действащите към момента на явяването юридически актове, без ограничение за възраст и брой на изпитните сесии. Вносителят предлага в учебния план да не се определят условията и реда за завършване на етапи и степени на образованието. Предвидено е също на учениците, които се обучават по международен договор, при завършване на средно образование, ако желаят, в дипломите в графата за втори задължителен изпит да се вписва оценката от изпита по език, положен при условията на договора. Защитените училища да не бъдат закривани, за да не се наруши достъпът до образование, е записано още в законопроекта. Така според вносителя ще бъде постигнат баланс между гарантирането на качеството на образованието и оптимизацията на системата. С акт на правителството ще се приемат критериите за определяне на защитените училища, техният списък, условията и редът за допълнителното им финансиране.

Народните представители приеха на второ четене промени в Закона за туризма и на първо четене законопроекта за регионалното развитие.

Народното събрание обсъди на заседанието си на първо четене и законопроект за управление на етажната собственост и продължи с обсъждането на първо четене на промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на България.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини