Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Да се създаде Национален фонд "Българска гора", предвиждат промени в Закона за горите, приети от парламента на първо четене
14/03/2008

Да се създаде Национален фонд "Българска гора", предвиждат промени в Закона за горите, приети от парламента на първо четене

14 март 2008 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 14 март 2008 г. промени в Закона за горите. Те предвиждат да се създаде Национален фонд "Българска гора" като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Измененията са внесени от  Васил Калинов и група народни представители. Депутатите приеха два законопроекта за промени в Закона за горите. Промените, внесени от Калинов, предвиждат още съществуващите държавни лесничейства да се регистрират като държавни предприятия. Според вносителя това преобразуване ще доведе до излизане от публичния сектор на близо 5200 служители от горскостопанския отрасъл. С промените се цели и създаване на законодателни условия за разделянето на стопанските от контролните функции. Предвижда се стопанската дейност да се осъществява от държавните предприятия, регистрирани по Търговския закон като държавни горски и ловни стопанства, а контролните функции да се осъществяват чрез Държавната агенция по горите и регионалните дирекции по горите.

Народните представители гласуваха на второ четене законопроект за допълнение на  Закона за борба с трафика на хора, внесен от Министерския съвет, и промени в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.

Парламентът прие на заседанието си на първо четене и законопроект за ратификация на три договора с Индия по предложение на Министерския съвет.

Народното събрание обсъди на второ четене и промени в Закона за рибарството и аквакултурите.

Във времето за парламентарен контрол на въпроси на депутатите отговаряха министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски, министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил и министърът на вътрешните работи Румен Петков.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини