Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
На 26 и 27 март 2008 г. Народното събрание е домакин на 30-то заседание на Комитета по култура, образование и социални въпроси на ПАЧИС
26/03/2008
На 26 и 27 март 2008 г. Народното събрание е домакин на 30-то заседание на Комитета по култура, образование и социални въпроси на ПАЧИС

26 март 2008 г.

Взаимодействието между страните-членки на Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС) и обмяната на опит между тях ще спомогнат за повишаване на социалната сплотеност и за укрепване на политическата и икономическата стабилност на Черноморския регион, каза заместник-председателят на Народното събрание проф. Любен Корнезов в приветствие към участниците в 30-то заседание на Комитета по култура, образование и социални въпроси на Парламентараната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС). Основна тема на двудневния форум, който беше открит на 26 март 2008 г. в София, е приносът на социалната сплотеност на държавите-членки на организацията за политическата стабилност.

В изказването си проф. Корнезов подчерта, че укрепването на социалната сплотеност в обществото е неотменима предпоставка за постигане на сигурност, демокрация и устойчиво развитие. В този контекст от съществено значение е провежданата социална политика, която трябва да бъде насочена към борбата с бедността и социалната отчужденост, намаляването на безработицата, осигуряването на достъп до социални услуги и до пазара на труда, повишаване на ролята на гражданското общество в процеса на вземане на решения, добави той.

Заместник-председателят на Народното събрание отбеляза, че ангажираността на България към ПАЧИС ще нараства и допълни, че приемането на страната за член на ЕС несъмнено дава важно отражение върху цялостната й политика, включително и в Черноморския регион. Позицията на България за перспективите за развитие на ЧИС като регионална икономическа организация се определя от разбирането, че ЧИС може да се развива успешно само във взаимовръзка с европейските интеграционни процеси, които са съсредоточени преди всичко върху осъществяването на икономически програми, инфраструктурни проекти с регионално и общоевропейско значение, подчерта проф. Любен Корнезов.

Механизмът на взаимодействие между ПАЧИС и организацията ЧИС и резултатите от специалното заседание на Съвета на външните министри на ЧИС и Съвета на външните министри на ЕС от февруари 2008 г. са сред темите на форума. Програмата предвижда на 26 март 2008 г. парламентаристите да приемат протокол от 29-то заседание на Комитета, което се проведе на 3 и 4 октомври 2007 г. в Баку, и да обсъдят и утвърдят проект на доклад „Социалната сплотеност в държавите-членки на ЧИС: принос за политическата стабилност”.

Програмата предвижда на 27 март 2008 г. парламентаристите да изберат заместник-председател на Комитета по култура, образование и социални въпроси и да определят датата, мястото и темите за следващото му заседание.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини