Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народните представители обсъдиха на второ четене промени в Закона за народната просвета, които предвиждат да няма отделна наредба за държавните образователни изисквания за усвояването на книжовния български език
08/05/2008

Народните представители обсъдиха на второ четене промени в Закона за народната просвета, които предвиждат да няма отделна наредба за държавните образователни изисквания за усвояването на книжовния български език

8 май 2008 г.

Народното събрание обсъди на заседанието си на 8 май 2008 г. на второ четене промени в Закона за народната просвета, внесени от Министерския съвет. Те предвиждат държавните образователни изисквания за усвояване на българския книжовен език да не бъдат регламентирани с отделна наредба на министъра на просветата. Правителството предлага държавното изискване за усвояване на книжовния език да се приема с наредба, която определя изискванията за учебно съдържание изобщо.  За провеждането на матурите и пробните зрелостни изпити министърът на образованието ще утвърждава със заповед примерни изпитни материали, които ще бъдат публикувани официално на страницата на министерството на образованието в интернет най-късно шест месеца преди провеждането им. Предвидено е на учениците, които се обучават по международен договор, при завършване на средно образование, ако желаят, в дипломите, в графата за втори задължителен изпит, да се вписва оценката от изпита по език, положен при условията на договора. Защитените училища да не бъдат закривани, за да не се наруши достъпът до образование, се предлага в законопроекта. Предвижда се те да получават и допълнително финансиране. С акт на правителството ще се приемат критериите за определяне на защитените училища, техният списък, условията и редът за допълнителното им финансиране.

Парламентът обсъди също на второ четене и промените в Гражданския процесуален кодекс. Те предвиждат първоинстационните дела, образувани по искови молби, постъпили до влизането в сила на новия ГПК, да се разглеждат по досегашния ред за разглеждане на делата от първата и въззивната инстанция. Прекратените производства, образувани по молби, постъпили до влизането на новия ГПК в сила, ще се възобновяват служебно от съда.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини