Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Промените в Закона за възстановяване на горите и земите от горския фонд са приети на ІІ четене.
19/06/2002
Народното събрание прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд внесен от Пламен Моллов и група народни представители от всички парламентарни групи.

Парламентът ратифицира със закон Международното споразумение за cъздаване на Международна организация по лозата и виното, както и Протокола срещу незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти, и боеприпаси към Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност.

Промените в Закона за лова и опазване на дивеча, внесени от Министерския съвет са приети на първо четене.

Народните представители приеха Решение за привеждане на акта за създаване на Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини