Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Администрацията на парламента не се притеснява от проверки за спазване на трудовото законодателство
02/12/2008

Администрацията на парламента не се притеснява от проверки за спазване на трудовото законодателство

2 декември 2008 г.


Във връзка с разпространената информация в медиите, че Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” ще извърши проверка в Народното събрание за спазване на трудовото законодателство, е необходимо следното уточнение:


Народното събрание не е уведомявано от Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” за нейно решение или намерение да извърши проверка по прилагането на трудовото законодателство. Администрацията на парламента няма основания да се притеснява от подобни проверки. Досега винаги е съдействано на Сметната палата и на другите компетентни контролни органи при изпълнение на техните задължения.


От материалите в медиите става ясно, че изпълнителният директор на Агенцията дава принципен отговор за възможността за такава проверка в държавния орган Народно събрание и неговата администрация. Самият той казва, че такива проверки в парламентарната институция са правени.


Във връзка с коментарите за трудовите правоотношения на служителите в парламентарната администрация, чието назначаване е обвързано с мандата на Народното събрание, добре би било да се знае, че те са уредени  на първо място в Основния закон – Конституцията на Република България, както и в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС). Според тях всяко Народно събрание след своето конституиране определя постоянните и други свои комисии като може да извършва промени във вида, броя и състава им (чл. 79, ал. 1 от Конституцията, чл. 17, ал.2 и ал. 5 от ПОДНС). Тази особеност на законодателния орган е наложила практиката щатните служители на експертни и технически длъжности към постоянните комисии да бъдат назначавани на срочни трудови договори до края на мандата на съответното Народно събрание или съществуването на дадената комисия.


Некоректни и спекулативни са всякакви коментари за резултатите от евентуална проверка за спазването на трудовото законодателство в Народното събрание преди такава да е извършена и компетентният орган - Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” да се е произнесъл.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини