Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Георги Пирински приветства участниците в честването на петата годишнина от създаването на Икономическия и социален съвет на Република България
10/12/2008

Георги Пирински приветства участниците в честването на петата годишнина от създаването на Икономическия и социален съвет на Република България

10 декември 2008 г.

Икономическият и социален съвет е изправен пред предизвикателството да бъде активен участник във формулирането на насоките за развитието на икономиката и страната през следващите години, които да отчитат тенденциите в света, заяви на 10 декември 2008 г. председателят на Народното събрание Георги Пирински. Той приветства участниците в официалното честване на петата годишнина от създаването на Икономическия и социален съвет на Република България.

Председателят на парламента подчерта, че другото предизвикателство пред съвета е да фокусира вниманието на обществото върху реалните проблеми, за да върви страната напред.

В Икономическия и социален съвет има достатъчно професионалисти, които могат по убедителен начин да анализират и да формулират онова, което е добро за България, допълни Георги Пирински. Той отбеляза, че в резултат и на тристранния диалог страната остава стабилна, но тази стабилност може бързо да бъде изчерпана, ако не се прояви достатъчно активност, ангажираност и отговорност за намирането на верния път.

Според председателя на Народното събрание България трябва да се постарае в пълна степен да оползотвори потенциала на Икономическия и социален съвет, защото функционирането на икономиката изисква съчетаването на интересите на гражданите, фирмите и държавата, което може да се постигне с реален обмен на разбирания, мнения и предложения.

На отбелязването на годишнината присъстваха народни представители, министри, членове на ИСС, ръководители на държавни институции, представители на работодателите и синдикатите.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини