Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Съобщение по повод обръщението "Да дадем шанс на законопроекта за пряко участие на гражданите в управлението"
29/12/2008

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по повод обръщението "Да дадем шанс на законопроекта за пряко участие на гражданите в управлението"

29 декември 2008 г.

Както вече бе огласено, 50 неправителствени организации и институции са изпратили до народните представители декларация-подписка, озаглавена "Да дадем шанс на законопроекта за пряко участие на гражданите в управлението". В документа се изразява безпокойство поради предстоящите избори законопроектът «да не бъде запратен "в задния двор" на политическия дневен ред» и се настоява за приоритетното му разглеждане на второ четене в Народното събрание.

Законопроектът за пряко участие на гражданите в управлението е приет на първо четене още през месец юли 2008 г. Водещата парламентарна комисия по правните въпроси, която изготвя доклад за второ четене, е в постоянно взаимодействие със заинтересованите неправителствени организации. Поддържат се и активни контакти с авторитетни чуждестранни партньори. Съдействие по този кръг въпроси оказва Правителственият съвет на Кантон Берн, откъдето българската страна получава ценна експертиза в областта на провеждането на референдуми.

Председателят на Народното събрание Георги Пирински изцяло споделя разбирането, че визираният законопроект е изключително важен както за изграждането на доверие между политиците и гражданското общество, така и за утвърждаването на принципите на доброто демократично управление.

С оглед на това, председателят на парламента заявява, че ще съдейства с цел законопроектът да влезе в приоритетите на предстоящата сесия на 40-то Народно събрание и да бъде своевременно гласуван на второ четене.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини