Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Среща на председателя на Комисията по земеделието и горите с представители на Коалиция „За да остане природа в България”
13/01/2009

Среща на председателя на Комисията по земеделието и горите с представители на Коалиция „За да остане природа в България”

13 януари 2009 г.

Председателят на Комисията по земеделието и горите Васил Калинов и председателят на Държавната агенция по горите Стефан Юруков се срещнаха на 13 януари 2009 г. в Народното събрание с представители на Коалиция „За да остане природа в България” преди обявеното извънредно заседание на Комисията по земеделието и горите, съобщиха от Комиисята.

На срещата са били обсъдени всички предложения, внесени от неправителствените организации, след което са били постигнати следните договорености:

1. В интерес на по-доброто уреждане на законодателната уредба и въпросите, свързани с промяната на чл. 14 и 16 от Закона за горите, да се извърши цялостно разработване на въпросите, което не може да се постигне без съгласуване със Закона за устройство на териториите, за което в момента няма готовност.

В тази връзка е било възложено на председателя на ДАГ да изгради работна група с участие на представители на МРРБ, МОСВ, МИЕ и Държавната агенция по туризма, както и с представители на неправителствените организации, която до края на месец март да се произнесе с отделен ЗИД на Закона за горите, касаещи промяната на предназначението на ползването на земите и горите от горския фонд, като отчете възникналите нови обстоятелства със съхраняване на горите, спазвайки икономическите норми и принципи и от друга страна създаде предпоставки за социално-икономическите проекти на общините и стопанската инициатива на гражданите.

2. Постигнато е било съгласие за някои редакционни поправки, които категорично да не допуснат осъществяването на замени на земи и гори от горския фонд с такива на общините и да се гарантира, че замените ще бъдат  използвани за реализацията само на обществени нужди и потребности.

3. При продажбата на горите – да се извършва само чрез предварително решение от Министерския съвет на базата на критерии и изисквания, които ще залегнат в правилника за прилагането на Закона за горите;

4. В Закона за лова и опазване на дивеча – да не се допуска удължаването на сроковете за ловуване на дивеч.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини