Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Съобщение на пресцентъра на НС по повод внесената в парламента декларация от обединени студентски, природозащитни, майчински и земеделски организации и движения
19/01/2009

Съобщение на пресцентъра на НС по повод внесената в парламента декларация от обединени студентски, природозащитни, майчински и земеделски организации и движения


19 януари 2009 г.


На 19 януари 2009 г. в 16.30 часа на служебния вход на Народното събрание бе донесена Декларация от обединени студентски, природозащитни, майчински и земеделски организации и движения. Документът, адресиран до 40-то Народно събрание и Министерския съвет, е подписан от Росица Букова (Обединени български майки), Павлина Радкова (Родители на деца с увреждания), Йорданка Динева (Коалиция „За да остане природата в България”), Албена Симеонова (земеделец), Пламен Иванов (Национален браншови пчеларски съюз), Борислав Сандов (СРОКСОС) и Кирил Георгиев (СРОКСОС).


Гражданите, които са донесли документа, са го предали на представители на охраната на парламента без да потърсят контакт нито с ръководството на Народното събрание, нито със служители от парламентарната администрация.


С разпореждане на председателя на Народното събрание Георги Пирински екземпляри от нея са предоставени на заместник-председателите на Народното събрание, на председателите на парламентарните групи и на ръководствата на парламентарните комисии, имащи отношение към тематиката – по здравеопазването, по земеделието и горите, по труда и социалната политика, по правните въпроси, по околната среда и водите, по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство и по въпросите на децата, младежта и спорта.


В текста на декларацията се съобщава, че исканията ще бъдат огласени на 21 януари 2009 г. Към документа са приложени, както досега обявени искания, така и нови такива. Следва да се отбележи, че донесените в Народното събрание искания налагат допълнително проучване и разясняване – кои са нови, кои вече са поставени и най-вече в компетенциите на кои държавни органи и институции попадат.


Както вече беше съобщено на проведената среща на 16 януари 2009 г. на председателя на Народното събрание и народни представители с представители на протестиращите беше съгласувана рамката за разглеждане на поставените въпроси. Тогава беше потвърдено, че част от исканията вече са решени, а други предстои да бъдат конкретизирани. Споделено бе разбирането, че още в началото на следващата седмица трябва да се направи актуализация на исканията, те да се формулират в светлината на взетите решения и да се направи възможното всеки въпрос да бъде адресиран към онази държавна институция, която е пряко отговорна за решаването му.


В съответствие с постигнатото на тази среща съгласие през текущата седмица вече са насрочени следните практически действия за решаване на повдигнатите въпроси:


Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство ще внесе общ доклад по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията с оглед пристъпването към второто му четене и приемане;


На 20 януари 2009 г. предстои да се проведе заседание на работната група по проблемите на Студентски град с участието на кмета на район Студентски, представители на студентските организации и народни представители;


На 20 януари 2009 г. от 11.00 часа председателят на Комисията по труда и социалната политика Хасан Адемов ще проведе среща с представителите на организациите на майките. В срещата се очаква да участва и председателят на Икономическия и социален съвет господин Лалко Дулевски, както и представители на други парламентарни комисии, имащи отношение към проблемите на децата и майките.


През тази седмица предстои да продължи и работата по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите, по проблемите на земеделските производители, както и по другите, повдигнати от протестиращите въпроси.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини