Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът обсъди Годишния доклад за младежта за 2007 г.
21/01/2009

Парламентът обсъди Годишния доклад за младежта за 2007 г.

21 януари 2009 г.

Народното събрание обсъди на заседанието си на 21 януари 2009 г. Годишния доклад за младежта за 2007 г. Според Държавната агенция за младежта и спорта новият начин за прекарване на свободното време – пред компютъра, създава сериозни опасности. От институцията предлагат разработване и прокарване на възпитателни действия чрез Интернет, изработване на механизъм в образователната система за профилактика при работата с компютър и създаване на система за предпазване от опасни контакти в киберпространството. Според ДАМС реална алтернатива е приоритетното финансиране на проекти за младежки дейности, които дават възможност за междукултурното сътрудничество, масов спорт и творчески изяви.

Според изследването на социологическата агенция, младежите са отчуждени от обществените въпроси на деня и трудно разбират смисъла на политиката и политическия живот. Според ДАМС е възможно разработването на гимназиален курс с гостуващи лектори, които да обясняват смисъла и механизмите на политиката. Докладът отчита известно покачване на песимизма при младите, въпреки намаляващата безработица и повишаването на материалния стандарт и потребление. Настоящото пазарно общество губи съревнованието си с идеята, представата за предишното. Единствено по показателя "свобода" позитивните оценки доминират.

Докладът констатира, че са нужни политики за намеса в някои от най-острите проблемни области като неграмотността, ранното отпадане от средното образование, формализацията на образованието, етнизацията на бедността и поляризация на житейските перспективи за различните групи младежи.

Парламентът обсъди на първо четене законопроекта за транслитерацията. Той урежда правилата за транслитерацията – предаване на буквите от българската кирилска азбука чрез латински букви или съчетания от латински букви. Правилата за транслитерация осигуряват еднозначно предаване на български географски имена и имената на исторически личности със средствата на специално конструирана версия на латинската азбука. Те са изготвени в съответствие с фонологичната система на съвременния български книжовен език и с българските традиции.

Народните представители обсъдиха ратификацията на Меморандума за сътрудничество между държавите, участнички в проекта за изследване на частиците с помощта на Голям адронен ускорител. България е една от основателките на научния проект, разработван от Европейската организация за ядрени изследвания. Целта на експеримента е да се изследват взаимодействията на частиците, което може да се постигне с помощта на ускорител на насрещните частици. От българска страна в експеримента участват Софийският университет и Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН.

Народното събрание обсъди законопроект за ратификация на Спогодбата между България и Израел за социалната сигурност, както и две ратификации на договори между България и Корея за правна помощ по наказателни дела и за екстрадиция.

Парламентът обсъди на закрито заседание Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2007 г. и приложенията към него, които съдържат класифицирана информация.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини