Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Резултатите от конкурса за идеен архитектурен проект на нова пленарна зала бяха представени в Народното събрание
29/01/2009

Резултатите от конкурса за идеен архитектурен проект на нова пленарна зала бяха представени в Народното събрание

29 януари 2009 г.

Резултатите от конкурса за идеен архитектурен проект на нова пленарна зала в сградата на парламента на пл. „Кн. Александър І” бяха представени на 29 януари 2009 г. в зала „Запад” на Народното събрание.

В присъствието на народни представители, участниците в конкурса и журналисти председателят на журито по оценяване на проектите главният архитект на София Петър Диков оповести класирането и отвори плика с имената на участниците в конкурса, който е анонимен.

Журито се състои от 9 членове, като сред тях са зам.-председателят на Камарата на архитектите Атанас Тосев, представителят на Съюза на архитектите проф. арх. Евлоги Цветков, деканът на факултета по архитектура в УАСГ проф. арх. Недялко Бончев. По предложение  на председателя на парламента Георги Пирински в него са били включени двама чуждестранни участници – Йорг Вирер, ръководител на администрацията на австрийския парламент и инж. Курт де Вринд, директор на информационната и техническа дирекция на фламандския парламент – Белгия.

Председателят на журито арх. Петър Диков посочи, че конкурсът е протекъл на два етапа съгласно Закона за обществените поръчки. След извършен подбор са поканени седем участници, които са представили идейни архитектурни проекти. Той отбеляза, че проектите са били на добро ниво и добави, че  са  основа за по-нататъшната работа по избора на проект на нова пленарна зала на Народното събрание. Единият от проектите е бил елиминиран от конкурса по технически причини, тъй като е бил изписан авторът на проекта, а конкурсът е анонимен.

Журито по оценка на проектите за нова пленарна зала на Народното събрание е класирало два проекта на първо място, които получават две първи занижени награди от по 45 000 лева всяка. Проектът, класиран на следващо място, е награден с трета занижена награда  от 10 000 лева. Това са съответно - проектите на "Тилев архитекти" ООД и "Ателие Серафимов – арихитекти" ООД с комплексна оценка от по 89 точки и обединение "ИНАМ" със 78 точки.

В своето изказване членът на журито – техническият директор на фламандския парламент Курт де Вринд отбеляза, че при работата си в комисията е използвал духа на фламандския парламент, който е отворен за обществото дом от стъкло, символ на прозрачност в действията на парламентаристите. Съвременната пленарна зала трябва да осигурява съчетаване на изискването за създаване на оптимални условия за работата на народните представители, но същевременно и широк достъп на гражданите до институцията, на възможности за запознаване с нейната работа, както и за ползотворно взаимодействие на народните представители с гражданските структури.

По предложение на журито проектите ще бъдат изложени във фоайето на зала „Св. София”, пл. „Кн. Александър І” 1, което ще даде възможност на експерти, журналисти и заинтересовани граждани да се запознаят по-подробно с тях.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини