Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Въвеждане на интегриран модел на Министерството на отбраната и нови социални придобивки за военнослужещите предвижда законопроектът за отбраната и въоръжените сили
30/01/2009

Въвеждане на интегриран модел на Министерството на отбраната и нови социални придобивки за военнослужещите предвижда законопроектът за отбраната и въоръжените сили

30 януари 2009 г.

Народното събрание започна на заседанието си на 30 януари 2009 г. обсъждането на първо четене на законопроекта за отбраната и въоръжените сили на Република България. Той предвижда въвеждане на интегриран модел на Министерството на отбраната и нови социални придобивки за военнослужещите. Законопроектът, внесен от Министерският съвет, предвижда създаване на фигурата "омбудсман на въоръжените сили" и детайлна регламентация на условията и реда за изпращане и използване на българските въоръжени сили извън територията на страната.

Предлага се новата структура на Министерството на отбраната да включва и Българската армия. В мирно време Българската армия е професионална армия и ще се състои от Съвместно оперативно командване, щабове по подготовката на Сухопътните, Военновъздушните и Военноморските войски, щаб по осигуряването и поддръжката и военни формирования, пряко подчинени на командването и на щабовете.

Предвижда се създаването на длъжността "началник на отбраната". Той ще се назначава от Президента на Републиката по предложение на Министерския съвет за срок три години. Началникът на отбраната ще е подчинен на Президента при осъществяване на правомощията му на върховен главнокомандващ на въоръжените сили и ще е непосредствено подчинен на министъра на отбраната.

Сред новите моменти в социалната политика на Министерството на отбраната са осигуряването на жилище по време на службата – служебно или наето за отдаване под наем, като за военнослужещите настаняването ще е безплатно. За военнослужещите и цивилните служители, на които не може да се предложи служебно жилище, ще се изплащат компенсационни суми. След 15 прослужени години на военнослужещите ще се предоставя право за закупуване на жилище от фонда на МО.

Като стимул за задържане на военна служба се предвижда диференциация в размера на допълнителното възнаграждение за продължителна служба, което да нараства с увеличаване на прослужените години на военна служба.

Парламентът прие на първо четене 11 от предложените 14 проекта за промени в Наказателния кодекс.

Народните представители приеха на първо и второ четене промени в Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Във времето за парламентарен контрол на въпроси на депутатите отговаряха премиерът Сергей Станишев и вицепремиерът Меглена Плугчиева.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини