Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Нови социални придобивки за военнослужещите предвижда законопроектът за отбраната, който парламентът прие на първо четене
06/02/2009

Нови социални придобивки за военнослужещите предвижда законопроектът за отбраната, който парламентът прие на първо четене

6 февруари 2009 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 6 февруари 2009 г. на първо четене законопроекта за отбраната и въоръжените сили на Република България. Той предвижда въвеждане на интегриран модел на Министерството на отбраната. Предвидено е новата структура на МО да включва и Българската армия, както и да се създаде длъжността "началник на отбраната". Със законопроекта се предлага да се създаде омбудсман на въоръжените сили и детайлна регламентация на условията и реда за изпращане и използване на българските въоръжени сили извън територията на страната.

Предвидени са нови социални придобивки за военнослужещите. Сред новите моменти в социалната политика на МО са осигуряването на жилище по време на службата като за военнослужещите настаняването ще е безплатно. За военнослужещите и цивилните служители, на които не може да се предложи служебно жилище, ще се изплащат компенсационни суми. След 15 прослужени години на военнослужещите ще се предоставя право за закупуване на жилище от фонда на Министерството на отбраната. Предлага се да не се заплаща такса за децата на военнослужещите, настанени в държавните детски градини към МО.

Създава се и възможност министърът на отбраната да определи длъжности, на които да се приемат и лица с двойно или с чуждо гражданство и лица без гражданство.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за закрила на детето, промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация и в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и промени в Закона за радиото и телевизията. 

Във времето за парламентарен контрол на въпроси на народните представители отговаряха вицепремиерът Емел Етем и министрите Петър Мутафчиев и Асен Гагаузов.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини