Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Агенцията за следприватизационен контрол да може да разсрочва задълженията на длъжниците си, предвиждат промени в Закона за приватизационен и следприватизационен контрол, обсъдени от парламента на първо четене
12/02/2009

Агенцията за следприватизационен контрол да може да разсрочва задълженията на длъжниците си, предвиждат промени в Закона за приватизационен и следприватизационен контрол, обсъдени от парламента на първо четене

12 февруари 2009 г.

Народното събрание обсъди на заседанието си на 12 февруари 2009 г. на първо четене промени в Закона за приватизационен и следприватизационен контрол. Те предвиждат Агенцията за следприватизационен контрол да може да сключи спогодба за разсрочване на вземанията на купувачи по приватизационните договори. Условие за разсрочване на вземанията е да има искане от страна на купувача и представено от него обезпечение, което да покрива размера на вземанията. Предлага се Агенцията за следприватизационен контрол да може и да опрощава част от дължимите суми или изцяло натрупаните лихви. Периодът на разсрочване може да бъде до 10 години, считано от датата на подписване на спогодбата, като при подписването й купувачът следва да е заплатил не по-малко от 5 на сто от задължението си. При подписване на споразумението ще се съставя и погасителен план. Ако купувачът забави плащането на три вноски на определените им падежи, сумите стават незабавно изискуеми, предвиждат вносителите.

Парламентът обсъди на първо четене промени в Закона за кредитните институции, на второ четене Закона за електронни съобщения.

Народните представители ратифицираха консолидиран текст на споразумение за изграждането на университетска мрежа в Централна Европа предвижда между 14 държави. То създава условия за въвеждане на Eвропейската система за трансфер на образователни кредити.

Народното събрание отхвърли внесения проект на решение за създаване на временна анкетна комисия за изясняване случаите на полицейско насилие.

Парламентът изслуша доклада на временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата за трагичния инцидент във влака София-Кардам и на нормативната уредба.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини