Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Георги Пирински и народни представители се срещнаха с президента на КНСБ д-р Желязко Христов и с членове на ръководството на синдиката
19/02/2009

Георги Пирински и народни представители се срещнаха с президента на КНСБ д-р Желязко Христов и с членове на ръководството на синдиката

19 февруари 2009 г.

На 19 февруари 2009 г. в Народното събрание се проведе среща на председателя на парламента Георги Пирински и народни представители с президента на КНСБ д-р Желязко Христов и членове на ръководството на синдиката. В разговора участваха председателят на Комисията по труда и социалната политика Хасан Адемов и народните представители Мая Манолова, Петър Мръцков и Христина Христова. На срещата присъства и председателят на Икономическия и социален съвет Лалко Дулевски.

Бяха обсъдени въпроси, които изискват приоритетно отношение от страна на парламента в светлината на предизвикателствата на световната финансово-икономическа криза, както и ангажиментите, поети в Пакта за икономическо и социално развитие за 2009 г. между синдикатите и управляващите.

Постигнато бе общо съгласие, че е необходимо да се прегледа действащото законодателство за уреждане на колективни трудови спорове и да се подготви проект на съвременно законодателство, ясно регламентиращо процедурите за уреждане на тези спорове. Стачното действие трябва да бъде достатъчно ясно регламентирано във финалната фаза на един спор, когато не е било възможно да се постигнат споразумения, за да не се злоупотребява с него.

Според участниците в разговора няма достатъчно ясна уредба по въпросите, свързани с правото на синдикално сдружаване. Практиката показва, че в много от структурите на частния сектор това право или се оспорва, или се осуетява. Трябва да бъде изяснено кои норми в действащото законодателство е необходимо да бъдат преразгледани, за да се повиши санкцията при отказ от право на синдикална организация, както и да се обоснове това право като от интерес не само за работещите, но и за работодателите и за обществото.

Участниците в срещата отчетоха, че решаването на трудови спорове в съдилищата е значително ускорено след приемането на промени в Гражданския процесуален кодекс през миналата година. Върпеки това е нужно да се направи  преглед как действа новото законодателство и дали то е достатъчно качествено.

Народните представители споделиха разбирането, че е нужно ускорено да бъде внесен за обсъждане и приемане на законопроект за ратификация на Конвенцията на МОТ относно надомната работа.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини