Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие решение за създаване на анкетна комисия за проверка на реституцията в Студентския град
19/02/2009

Парламентът прие решение за създаване на анкетна комисия за проверка на реституцията в Студентския град

19 февруари 2009 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 19 февруари 2009 г. Решение за създаване на временна анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начина на ползване на имоти в Студентския град. В подкрепа на решението гласуваха единодушно 116 депутати.

Комисията ще се състои от 12 народни представители на паритетен принцип от всички парламентарни групи и от независимите депутати – по шестима представители на управляващите и на опозицията. За председател на комисията беше избрана Диана Хитова. В състава влизат още Радослав Иванов, Мима Василева, Иван Иванов, Даут Осман, Метин Сюлейманов, Пламен Панайотов, Евгени Чачев, Борислав Българинов, Любен Дилов, Тодор Батилов и Елеонора Николова.

Предвижда се срокът за работа на комисията да бъде два месеца. В мотивите за решението се посочва, че анкетната комисия трябва да извърши проверка на възстановяването на имоти на територията на Студентския град в София и да установи случаите на промяна на предназначението им и нейната целесъобразност. Според вносителите резултатите от проверката трябва да се разглеждат като част от комплексните мерки, насочени към изясняване и утвърждаване на статута и управлението на Студентския град.

Парламентът прие на второ четене промените на Закона за електронните съобщения, на първо четене предложените от правителството изменения в Закона за кредитните институции и на първо четене промените в Закона за приватизационен и следприватизационен контрол бяха гласуваните на първо четене от парламента.

Народните представители ратифицираха Международното споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г., както и договора между Белгия, Германия, Испания, Франция, Люксембург, Нидерландия и Австрия относно засилване на презграничното сътрудничество, особено в борбата с тероризма, презграничната престъпност и нелегалната миграция.

Парламентът ратифицира гаранционното споразумение между 27 европейски държави и Европейската инвестиционна банка за заемите, предоставяни от ЕИБ за финансиране и инвестиционни проекти в страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските страни и територии, и на споразумението за администриране на просрочията между 27 европейски държави и Европейската инвестиционна банка за процедурите за плащане и възстановяване съгласно гаранциите на страните-членки в полза на ЕИБ.

Народното събрание гласува и споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна.

Парламентът прие доклада на временната анкетна комисия за инцидента с влака "София-Кардам" на 28 февруари 2008 г. и обсъди на първо четене промените на Закона за съдебната власт и промените в Закона за обществените поръчки и на второ четене текстове от законопроекта за културното наследство.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини