Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Въвежда се ограничение на реституцията на части от образователни, научни, здравни и културни заведения, предвиждат приетите от парламента промени в Закона за устройство на територията
20/02/2009

Въвежда се ограничение на реституцията на части от образователни, научни, здравни и културни заведения, предвиждат приетите от парламента промени в Закона за устройство на територията

20 февруари 2009 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 20 февруари 2009 г. на второ четене  промени в Закона за устройство на територията, които предвиждат ограничаване на реституцията на части от имоти, ползвани за образователни, научни, здравни и културни нужди, предвиждат промени в Закона за устройство на територията.

Промените спират прилагането на действащите подробни устройствени планове, чието предназначение е променено в частта им за възстановени на частни лица имоти, които са част от обекти на образованието, науката, здравеопазването или културата. При наличие на държавна или общинска нужда, в едногодишен срок от влизане в сила на ЗУТ тези спрени подробни планове могат да бъдат променени. В едногодишен срок от влизане в сила на измененията на променените подробни устройствени планове държавата или общината отчуждават съответните имоти или части от тях по реда на Закона за държавната собственост или Закона за общинската собственост.

Със ЗУТ се правят промени и в законите за държавната и общинската собственост, според които собствеността върху имоти – публична държавна или общинска собственост, не подлежи на възстановяване. Незавършилите до влизане в сила на Закона за устройство на територията производства по възстановяване на частна собственост върху такива имоти се прекратява, е записано в променените текстове.

В закона са направени и изменения, свързани с изграждането на съоръжения за достъпна среда на хората с увреждания. Предвидено е за изграждането или поставянето на такива съоръжения в съсобствен имот или в общите части на блокове или кооперации, да не се изисква съгласието на останалите съсобственици в имота, съответно на съсобствениците на самостоятелни обекти в етажната собственост. Тази промяна е наложена, защото има много случаи, в които е правен отказ от останалите съсобственици да се постави подобно съоръжение, улесняващо предвижването на човек с увреждания, казаха депутати.

Парламентът прие на първо четене промените на Закона за съдебната власт, внесен от Министерския съвет, на първо четене промени в Закона за обществените поръчки и обсъди на второ четене в Закона за опазване на обществения ред при спортни мероприятия.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини