Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Международен семинар „Законодателството в областта на безопасността на храните и неговото прилагане” се проведе в Народното събрание
25/02/2009

Международен семинар „Законодателството в областта на безопасността на храните и неговото прилагане” се проведе в Народното събрание

23 – 24 февруари 2009 г.

На 23 и 24 февруари 2009 г. в Народното събрание се проведе международен семинар „Законодателството в областта на безопасността на храните и неговото прилагане”, организиран от Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа и Бюрото за техническа помощ и обмен на информация (TAIEX) в Генерална дирекция „Разширяване” на Европейската комисия и със съдействието на Министерството на земеделието и храните на Република България.

Министърът на земеделието и храните Валери Цветанов произнесе встъпително слово пред участниците. По време на дискусията той заяви, че от изключителна важност е да бъде въведена европейската концепция за контрол по цялата производствена верига „от фермата до масата”. Министърът подчерта още, че, за да се постигне това, трябва да има адекватна хармонизация на националното законодателство с европейското.

Производството на безопасни храни е тясно свързано с нарастващото търсене на хранителни продукти в световен мащаб и глобализацията на търговията с храни, подчерта министър Цветанов. Според него има голяма нужда от земеделска продукция, която да е конкурентоспособна на световния пазар и едновременно с това да бъдат запазени естествените ресурси и биоразнообразието. Специално внимание трябва да се обърне и на дребното производство, особено в неооблагодетелстваните райони, допълни още министър Цветанов.

Приближаването и/или хармонизирането на националното законодателство с достиженията на европейското право е от особено значение за работата на парламентаристите от държавите-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, които не са членки на Европейския съюз, стана ясно по време на срещата.

В семинара участваха парламентаристи и служители на парламентите на държавите-участнички в Процеса за сътрудничество в ЮИЕ, които бяха информирани от осигурените от Европейската комисия /TAIEX/, от България и от други страни-членки на ЕС лектори за ключовите принципи на европейското законодателство по безопасността на храните.

Докладчици от България и Румъния споделиха опит от законодателните процеси по време на преговорите за членство в ЕС.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини