Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Ролята на парламентите в управлението в условия на криза обсъдиха председателите на парламенти на страните от ЕС на конференция в Париж, в която участва председателят на НС Георги Пирински
28/02/2009

Ролята на парламентите в управлението в условия на криза обсъдиха председателите на парламенти на страните от ЕС на конференция в Париж, в която участва председателят на НС Георги Пирински

27 – 28 февруари 2009 г.

Председателят на Народното събрание Георги Пирински участва в Конференцията на председателите на парламенти на страните от Европейския съюз и на Европейския парламент. Форумът се проведе на 27 и 28 февруари 2009 г. в Париж в Националното събрание на Франция.

Участието на парламентите в управлението в условия на криза беше сред водещите теми на заседанието в Париж. Очертават се различни практики в тази насока, подчерта председателят на Народното събрание пред представители на български медии. Според Георги Пирински безспорно е, че водещата роля е на правителствата, а парламентите трябва да дадат приоритет на мерките, свързани с промени в законодателствата, както и да извършват контрол и наблюдение.

Институционалното бъдеще на Европейския съюз и изпълнението на клаузите на Лисабонския договор от националните парламенти обсъдиха председателите парламентите на страните-членки на Европейския съюз на първото заседание на конференцията. Тя беше открита от председателя на Националното събрание на Франция Бернар Акойе и председателя на Сената на Франция Жерар Ларше. Основни докладчици по темата бяха Бернар Акойе и председателят на Асамблеята на Португалия Жайме Гама.

На форума беше обсъдена подготовката на парламентарното измерение на председателството на Европейския съюз. Основен доклад представи председателят на Националната асамблея на Унгария Каталин Сили.

Сред основните теми на дискусиите по време на конференцията беше и „Бъдещето на Европа през 2030 г.”. Основни докладчици бяха държавният секретар към министъра по европейските въпроси на Франция Бруно льо Мер, председателят на Групата за размисъл върху бъдещето на Европа Фелипе Гонсалес и председателят на Сената на Чехия Пршемисъл Соботка.

В конференцията във френската столица участва и главият секретар на Народното събрание Огнян Аврамов.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини