Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на Европейския парламент Ханс-Герт Пьотеринг приветства партньорството между Народното събрание и Регионалната програма на Българското училище за политика
09/03/2009

Председателят на Европейския парламент Ханс-Герт Пьотеринг приветства партньорството между Народното събрание и Регионалната програма на Българското училище за политика

9 март 2009 г.

Председателят на Европейския парламент Ханс-Герт Пьотеринг приветства партньорството между Народното събрание и Регионалната програма на Българското училище за политика. В писмо до председателя на Народното събрание Георги Пирински той отбелязва, че е изключително впечатлен от целите и ангажимента на това партньорство по отношение на регионалното сътрудничество и европейското бъдеще на региона.

На 20 ноември 2008 г. участниците в Регионалната програма "Политическия дебат в Югоизточна Европа" приеха в Народното събрание Декларация с идеи за подобряване на регионалното сътрудничество на Балканите. Георги Пирински изпрати документа на председателя на Европейския парламент и на председателите на парламентите на страните – членки на ЕС и държавите – участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.

Ханс-Герт Пьотеринг благодари на Георги Пирински, че му е предоставил декларацията на младите парламентаристи. Приветствам вдъхновяващите думи и стремежи на младите политически и граждански лидери от Югоизточна Европа, същевременно отчитайки напълно проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени, заявява в писмото си председателят на Европейския парламент. Искам да Ви уверя, че ние в Европейския парламент силно подкрепяме по-нататъшното парламентарно сътрудничество и че в парламента усилено се работи за напредък в различни области, включително визовата либерализация, която много ще разшири възможностите за пътуване, допълва той.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ,
приета от участниците в Регионалната програма на Българското училище за политика
„Политическият дебат в Югоизточна Европа“ – 2008 г.

Ние, младите политически и граждански лидери от Югоизточна Европа, участващи в Регионалната програма на Българското училище за политика за 2008 г., се събрахме в София за трети курс от програмата на 19–23 ноември 2008 г.

Всички ние сме взели решението да посветим личните си усилия на подобряването на живота на гражданите в нашите страни; всички ние сме споделяли идеите си за сътрудничество и подобряване на междусъседските отношения на нашите народи на Балканите. Заедно в това, ние сме се натъквали на множество предизвикателства, последното от които – пътуването през Балканите. Възпрепятствани от визовите изисквания и консулските процедури, липсата на преки пътища и подходяща инфраструктура, както и незадоволителните връзки на транспортните ни системи, установихме, че придвижването до най-близкия съсед, само на една крачка, е задача, която понякога е цяло приключение, но най-често изисква търпение и здрави нерви, когато сте блокирани на летището в някоя централноевропейска столица или пред някое консулство.

Убедени, че свободното движение на хората е една от ключовите ценности на Европейския съюз и че комуникацията между хората в Югоизточна Европа е единственият път към благоденствието на страните ни, излизаме със следната декларация:

Изтъквайки стойността на регионалното сътрудничество и предимствата от него като процес, чието начало се поставя от самия регион и който се развива от самия регион;

потвърждавайки ангажимента си към принципите на добросъседство, стабилност, сигурност и сътрудничество, проповядвани в документите на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ);

потвърждавайки ценностите открит диалог, толерантност и зачитане на различията, проповядвани в Мисията на Българското училище за политика;

изразявайки убеждението си, че младите политици и граждански лидери на Балканите могат успешно да допринесат за постигането на евроатлантическите стремежи на страните от региона;

подчертавайки важността на водещата роля, която може да изиграе България в процеса на подпомагане на интегрирането на страните от Югоизточна Европа в евроатлантическите структури,

декларирахме:

1. Подчертаваме необходимостта да се поощряват добросъседските отношения и да се намират взаимно приемливи решения, особено по въпросите, свързани с пътуването, студентската мобилност и визовите изисквания между страните в региона, в съответствие с общоприетите международни принципи и норми.

2. Отдаваме особено значение на важната роля, която играят информационният обмен, комуникацията и пътуването в засилването на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа, особено по отношение на инициативите за млади хора.

3. Призоваваме Съвета за регионално сътрудничество да предприеме конкретни мерки за изграждане на стабилна транспортна инфраструктура и пътни, железопътни и въздушни връзки между балканските страни в полза на техните народи и непосредствени съседи.

4. Изказваме благодарността си за приноса на международната общност и европейските институции за парламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа и изразяваме надеждата, че то ще продължи да оказва подходяща политическа, техническа и финансова подкрепа, за да се подобри животът и да се създадат повече добри възможности за младото поколение, растящо на Балканите.

5. Подчертаваме необходимостта от посвещаване на тези, от които зависят решенията в националните и европейските институции, на целта пълно интегриране на Балканския регион в Европейския съюз в много близко бъдеще.

Приета в София на 20 ноември 2008 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини