Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на първо четене Законопроекта за насърчаване на научните изследвания
31/07/2003
Законопроектът е внесен от Министерски съвет на 30.06.2003 г. Той има за цел въвеждането на науката като държавен приоритет. Въвежда се принципът на проектно-програмното финансиране, създава се рамката и се гарантира бъдещето на този начин на изразходване на финансовите средства. Създават се условия за провеждане на стратегически насочени научни изследвания.

Законопроектът предвижда създаването на Национален съвет за научни изследвания, който обединява представители на научната и академичната общност. Съветът има консултативен характер и разработваната от него стратегия е в съответствие с одобрените от правителството приоритети. Предлага се съставът на Националния съвет за научни изследвания да се утвърждава от министъра на образованието и науката.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини