Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева представи приоритети от законодателната програма на парламента за предстоящия месец и обяви новата структура на администрацията
01/09/2009

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева представи приоритети от законодателната програма на парламента за предстоящия месец и обяви новата структура на администрацията

1 септември 2009 г.

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева представи на пресконференция на 1 септември 2009 г. приоритетите в законодателната програма на парламента за предстоящия месец и обяви новата структура на парламентарната администрация. В пресконференцията участва и главният секретар на Народното събрание г-н Иван Славчов.

В първите два месеца на новото правителство се наблюдава тенденция на високи темпове на внасяне на законопроекти в парламента, отбеляза г-жа Цецка Цачева. Тя цитира справка, според която почти два месеца след конституирането на кабинета на премиера Сергей Станишев, Министерският съвет не е внасял в Народното събрание проекти на закони.

Парламентът работи със задоволителни темпове в сравнение с предходните два мандата, заяви председателят на Народното събрание. Цецка Цачева подчерта, че качеството на внесените от новото правителство законопроекти е високо и по тях не се налага да се работи продължително в комисиите. Тя информира, че Министерският съвет е внесъл законопроекти за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност, Търговския закон, Закона за професионалното образование и обучение и Закона за туризма, чието обсъждане предстои през септември. По инициатива на депутати от 3 август до края на месеца са внесени – промени в Закона за нотариусите и нотариалната дейност, в Закона за пътищата, в Закона за подпомагане на земеделските производители, в Закона за ДДС, в Закона за лова и опазване на дивеча, в Кодекса на труда, както и в Закона за културното наследство.

В програмата на Народното събрание за септември ще бъдат включени и няколко проекта за решения, които са особено важни и дават облик в първите месеци на работата на парламента, отбеляза Цецка Цачева. Тя уточни, че проектодокументите предвиждат създаване на временна анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев, създаване на временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г. и определяне на комисия за одитиране на Годишния финансов отчет на Сметната палата за 2008 г.

Вероятно още следващата седмица Народното събрание ще приеме на второ четене законопоректа за изменение и допълнение на Закона за пътищата.

Председателят на Народното събрание представи новата структура на парламентарната администрация. Цецка Цачева отбеляза, че администрацията трябва да бъде модерна, ефективна и прозрачна, с висок експертен капацитет и това е било водещо при определянето на структурата. Числеността на състава е редуциран от 585 на 495 служители или общо за цялата администрация на парламента съкращенията в щата са около 15 на сто.  Това не означава, че във всяка една от структурните единици е търсен определен процент съкращения, каза Цецка Цачева и повтори, че принципът при определянето на новата структура е бил търсене на хора за конкретната работа, а не разкриване на длъжности за конкретни хора. Тя посочи, че са съкращавани предимно служители, навършили пенсионна възраст.

Председателят на парламента отбеляза, че особен акцент в новата структура е поставен на специализираната администрация и водещо място в нея има дирекция „Законодателна дейност и европейско право”. Отдел „Пресцентър и връзки с обществеността” е издигнат в ранг на дирекция, за да бъде увеличен капацитетът на звеното за публична комуникация в три направления – диалог и партьорство с медиите, парламентарна Интернет комуникация и  активно взаимодействие с гражданското общество.

Няма напрежение и политическа чистка в администрацията на парламента, категорична бе г-жа Цецка Цачева.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини