Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за професионалното образование и обучение
10/09/2009

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за професионалното образование и обучение

10 септември 2009 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 10 септември 2009 г. на второ четене промени в Закона за професионалното образование и обучение. Те предвиждат учениците, обучавани в 12-ти клас през учебната 2009 – 2010 г. по професия с трета степен на професионална квалификация, да завършват обучението си по изучаваната професия в 13-ти клас през учебната 2010 – 2011 г. в задочна или самостоятелна форма на обучение. Измененията се налагат, тъй като е невъзможно в една учебна година да се включи изучаването на учебните предмети /модули/, предвидени за 12-ти и за 13-ти клас. В мотивите се посочва, че това може да доведе до невъзможност учениците да положат успешно държавните изпити по теория и практика на професията и да придобият степен на професионална квалификация.

Парламентът прие годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за миналата година. Комисията е наложила през 2008 г. глоби и имуществени санкции в размер на 8 610 738 лева. Имуществените санкции за забранени споразумения, решения и съгласувана политика, са 2 853 000 лева. С едно от решенията комисията е наложила имуществени санкции на 14 застрахователни дружества и едно сдружение в размер на 2 470 000 лева.

Комисията е констатирала, че санкционираните компании са подписали меморандум, целящ определянето и спазването на единна минимална премия по застраховката "Гражданска отговорност", както и определяне на максимален размер на комисионните възнаграждения на застрахователните посредници. Според КЗК постигнатите договорки между участниците в меморандума имат антиконкурентна цел и представляват твърдо ограничение на конкуренцията. През миналата година КЗК е образувала общо 867 производства, от които 652 по Закона за обществените поръчки, девет по Закона за концесиите и 206 по Закона за защита на конкуренцията.

Народните представители приеха годишния отчет на Агенцията за следприватизационен контрол за 2008 г. Според документа  ведомството осъществява следприватизационен контрол по 6 827 приватизационни договора, сключени към 31 декември 2008 година. От създаването на агенцията до края на 2008 г. паричните постъпления по транзитната й сметка са 93 081 833 лева, като през отчетния период постъпленията са 12 956 425 лева. В резултат на осъществения следприватизационен контрол за периода 1994-2007 г., при общ размер на договорените инвестиции 6 766 858 922 лева, за 69 на сто от купувачите е констатирано изпълнение и преизпълнение на инвестиционните програми.

Анализът на резултатите от контрола показва, че 31 процента от купувачите частично или изцяло не са изпълнили договорените инвестиционни програми и не са вложили в приватизираните дружества 2 097 593 044 лева.

Агенцията е събрала за 2009 г. около 17 милиона лева от дължимите си вземания, а за около 400 милиона лева има висящи производства на различна инстанция. Това заяви председателят на Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм Мартин Димитров по време на обсъждането. Той посочи, че пред Министерството на икономиката, енергетиката и туризма стои предизвикателството да се прецени как дължимите пари да бъдат събрани и каква част от тях са несъбираеми.

Народното събрание прие на заседанието си и отчета на Комисията за защита на личните данни за 2008 година.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини