Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Позиция на делегацията на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз по повод Международния ден на демокрацията – 15 септември
15/09/2009

Позиция на  делегацията на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз по повод Международния ден на демокрацията – 15 септември

15 септември 2009 г.

Днес, 15 септември 2009 г., Интерпарламентарният съюз и парламенти от целия свят отбелязват за втори път Международния ден на демокрацията. Датата е обявена за такава в края на 2007 г. от Общото събрание на ООН.

В резолюцията, установяваща Международния ден на демокрацията, ООН отбелязва, че: "въпреки, че демокрациите по света споделят общи черти, не съществува единствен универсален наложил се модел", както и, че "демокрацията не е притежание на отделна държава или регион". С тази дата международната общност има за цел не само да чества демокрацията, но и да напомни на страните-членки, неправителствени организации и граждани, че въпросът за нейното съхранение не е по-малко актуален днес, отколкото в миналото.

В тази връзка постоянната делегация на 41-то Народно събрание в Интерпарламентарния съюз изцяло споделя разбирането за важността демокрацията да бъде възприемана като основна ценност, която ежедневно да съхраняваме, както и върху необходимостта от нейното развитие и изучаване чрез постоянни дискусии и обмен на мнения.

Темата на тазгодишното отбелязване на Международния ден на демокрацията е „Демокрация и политическа толерантност”.

Толерантността е сред основните ценности и двигател на развитието на Европа днес и утре. Културата на толерантност съдържа три основни елемента: образованието, свободата на изразяване, медиите. Първото култивира толерантност между всички нас, второто е жизнената и подсилваща среда за културата на толерантност, а третото е именно разпространителят на идеи на толерантността в тази среда.

41-то Народно събрание на Република България отбелязва Международния ден на демокрацията, изразявайки твърдото намерение да бъде форум за обмяна на конструктивни идеи и предложения от целия политически спектър, като по този начин стимулира демокрацията и спомага за ползотворни отношения между правителство, парламент и гражданите, които представлява.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини