Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на парламента Цецка Цачева откри в София международната конференция на тема „Работните места и кризата – политическият отговор на Европа”
05/10/2009

Председателят на парламента Цецка Цачева откри в София международната конференция на тема „Работните места и кризата – политическият отговор на Европа”

5 октомври 2009 г.

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри в София международната конференция на тема „Работните места и кризата – политическият отговор на Европа”. Форумът беше организиран от Икономическия и социален съвет на Република България и Европейския икономически и социален комитет.

Запазването на работните места по време на криза е изключително важна тема и водеща точка в дневния ред на всяка страна от Европейския съюз, тя е първостепенен приоритет за всеки отговорен държавник, подчерта в приветствието си председателят на българския парламент. Провеждането на този авторитетен форум в България е свидетелство за ангажираност и засилена загриженост към един не само национален, но и общ европейски проблем, допълни още г-жа Цецка Цачева. Тя отбеляза, че конференцията е решаваща стъпка към подготовката на обобщен доклад и проектоплатформа на политика за антикризисни мерки в цяла Европа.

Председателят на Народното събрание заяви, че предложенията, становищата и поисканият от българското правителство анализ Българския икономически и социален съвет във връзка с кризата и трудовия пазар вече са във фокуса на вниманието на специализираните парламентарни комисии на 41-то Народно събрание. Сигурна съм, че най-ценните препоръки и предложения скоро ще намерят конкретно отражение в предстоящи законодателни актове на българския парламент, подчерта г-жа Цецка Цачева.

Изцяло споделям разбирането, че ефективни и насочени към потребностите на гражданите на Европа решения могат да се приемат само чрез активното включване на организираното гражданско общество на национално и европейско равнище, изтъкна в приветствието си председателят на Народното събрание.

Настоящата конференция е ключова стъпка за разработването и реализацията на проектоплатформа на политика за антикризисни мерки в цяла Европа, каза Лалко Дулевски, председател на ИСС. Документът ще бъде приет на Годишната среща на президентите и главните секретари на националните икономически и социални съвети от страните-членки на ЕС, която ще е през ноември в София, допълни той.

Дискусиите на конференцията са насочени към въздействието на кризата върху работните места и мерките на национално и европейско равнище в подкрепа на заетостта и активизирането на трудовия пазар. Специално внимание е отделено на антикризисните мерки в България.

Във форума участваха представители на Европейския икономически и социален комитет, на национални икономически и социални съвети от страните-членки на ЕС, на Европейската комисия, на Международната организация по труда, на държавни институции, неправителствени организации и на научните среди.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини