Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева участва в Талин в Срещата на жените-председатели на парламенти на страните от ЕС
22/08/2009

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева участва в Талин в Срещата на жените-председатели на парламенти на страните от ЕС

22 август 2009 г.

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева участва в Срещата на жените-председатели на парламенти на страните от Европейския съюз. Форумът се проведе на 22 август 2009 г. в естонската столица Талин. Темата на срещата беше ”Ролята на жените по време на икономическата криза”. Срещата на жените-председатели на парламенти на страните от ЕС се провежда ежегодно. Българската страна участва за пръв път във форума.

Участниците във форума подписаха Отворен апел до председателя на Европейския парламент, председателя на Европейската комисия и членовете на Съвета на Европейския съюз относно баланса на половете в новата Европейска комисия:

ОТВОРЕН АПЕЛ
относно баланса на половете в новата Европейска комисия

Ние, долуподписаните жени – председатели на парламенти в Европейския съюз,

като се позоваваме на широко разпространеното в ЕС признание, че броят на жените в процеса на взимане на решения е от определено значение, както беше наскоро подчертано и от новия председател на Европейския парламент, и от новия председател на Европейската комисия;

като се позоваваме на процентното увеличение на броя депутати от женски пол в новия състав на Европейския парламент (35% в сравнение с 31% за законодателната власт за периода 2004 г.-2009 г.);

като се позоваваме на факта, че въпреки това жените са все още неравностойно представени в новия Европейски парламент;

като се позоваваме на официално признатия от Европейската комисия факт, че жените все още недостатъчно участват в процесите на взимане на решения по икономически въпроси и в европейската политика;

като се позоваваме на положителната тенденция на номиниране и назначаване на Европейски комисари от женски пол,

се обръщаме към председателя на Европейския парламент, председателя на Европейската комисия и членовете на Съвета на Европейския съюз с молба да направят всичко по силите си за постигане на по-добро равновесие на половете в новата Европейска комисия.

Ене ЕРГМА
Председател на парламента на Естония

Барбара ПРАМЕР
Председател на Националния съвет на Република Австрия

Каталин СИЛИ
Говорител на Народното събрание на Унгария

Цецка Цачева
Председател на Народното събрание на Република България

Герди ВЕРБЕЕТ
Председател на Камарата на депутатите на кралство Нидерландия

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини