Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание възложи одит на Сметната палата за финансовото управление на бюджета и имуществото на Националната агенция "Пътна инфраструктура"
07/10/2009

Народното събрание възложи одит на Сметната палата за финансовото управление на бюджета и имуществото на Националната агенция "Пътна инфраструктура"

7 октомври 2009 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 7 октомври 2009 г. решение, с което възлага на Сметната палата одит за финансовото управление на бюджета и имуществото на Националната агенция "Пътна инфраструктура". Депутатите решиха да се провери финансовото управление на бюджета и имуществото за периода от 1 януари 2008 г. до 30 юни 2009 г., както и процедурите по възлагане на обществените поръчки между 1 януари 2007 г. и 30 юни 2009 г. До 30 ноември 2009 г. Сметната палата трябва да внесе в Народното събрание доклад от одита на Националната агенция "Пътна инфраструктура".

Последният извършен одит на Сметната палата на финансовото управление на агенцията е за периода 1 януари 2006 г. – 31 декември 2006 г. Открити са груби нарушения на процедурите по Закона за обществените поръчки и одитния доклад и материалите към него са изпратени на главния прокурор, посочва в мотивите си вносителят – Менда Стоянова от ПГ на ПП ГЕРБ.

Народните представители приеха на второ четене промени в Закона за регионалното развитие, които регламентират изменения в Закона за пътищата. Те предвиждат на граничните контролно-пропускателни пунктове теглото, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства се контролират от длъжностни лица на Агенция "Митници", като при превишаване на допустимите стойности се събират такси. Нарушения по републиканските пътища се установяват с актове, съставени от Агенция "Пътна инфраструктура", а не както досега – от длъжностните лица на областните пътни управления.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за гражданското въздухоплаване. Вносител е Министерският съвет. Те предвиждат Управителният съвет на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" да бъде от трима души, вместо от петима. Измененията предвиждат да отпадне контролният съвет на предприятието.

Народното събрание прие на второ четене промени на второ четене в Закона за електронното управление, според които функциите и дейностите по електронното управление да бъдат изпълнявани от администрацията на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Досега те са извършвани от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения.

Парламентът прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за културното наследство.

Народните представители ратифицираха Учредителния договор на Международната банка за възстановяване и развитие заедно с негово изменение. С изменението, прието от Управителния съвет на банката от 30 януари 2009 г., България увеличава относителния дял на гласовете си в общия брой на всички гласове на международната банка с по-малко от 0.01 процента. Чрез промяната се въвежда гъвкав механизъм за определяне на основните гласове в МБВР.

Изменението ще влезе в сила за всички страни три месеца, след като банката удостовери, че три пети от членуващите страни, притежаващи 85 на сто от общия брой гласове, са приели промяната.

Народното събрание ратифицира също споразумението за установяване на правила за приложение на Доверителния фонд между Европейската комисия от името на Европейската общност и България, Чехия, Германия, Естония, Гърция, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Финландия и Швеция – като донори, и Европейската инвестиционна банка – като управител. Целта на споразумението е да се мобилизират допълнителни ресурси, за да се създаде "пространство на просперитет и добросъседство" между Европейския съюз и неговите съседни държави чрез изграждането на по-добри енергийни и транспортни инфраструктурни връзки. Средства ще бъдат предвидени и за справяне с екологични проблеми, подкрепа за социално-икономическото развитие и увеличение на заетостта чрез подпомагане на малкия и средния бизнес, както и социалния сектор.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини