Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Делегация на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове участва в заседание на Конференцията на комисиите по европейски въпроси от националните парламенти на държавите-членки на ЕС (COSAC) в Стокхолм, Швеция
04/10/2009
 Делегация на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, водена от председателя на Комисията – г-н Светлин Танчев, взе участие в XLII редовно заседание на COSAC (04-06.10.2009 г.), организирано от шведското председателство на ЕС с любезното домакинство на шведския парламент – Riksdag. Заседанието на COSAC е сред най-забележителните и значими събития, организирани по време на шведското председателство. Конференцията уважиха с присъствието си министър-председателят на Кралство Швеция – г-н Фредерик Райнфелд и Нейно Кралско Височество – принцеса Виктория.

 В заседанието на COSAC взеха участие делегации от националните парламенти на държавите-членки на ЕС, представители на Европейския парламент и Европейската комисия, както и наблюдатели от страните-кандидатки за членство (Турция и Хърватия).

По време на конференцията бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с бъдещето на Лисабонския договор, глобалната икономическа и финансова криза, промените в климата, прозрачността в дейността на европейските институции, както и Стокхолмската програма в областта на пространството на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите на ЕС.

За повече информация относно събитието, може да посетите интернет-страницата на шведския Riksdag: http://www.riksdagen.se/default____56.aspx
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини